พิธีเช้าครบชุด | Ingrak

24,900 THB

รายการพิธีสงฆ์
1. ชุดอาสนะสงฆ์ ลายพญานาค 9 ที่
2. พรมปู
3. ชุดโต๊ะหมู่บูชาสีขาว
4. เชิงเทียน พร้อมเทียน กระถางธูป
5. แจกันดอกไม้ 1 คู่
6. ผ้าขาว สายสิน
7. กระโถน
8. ขันน้ำมนต์ พร้อมที่พรมน้ำมนต์
9. ดอกไม้ถวายพระ 9 ที่
รายการชุดพานขันหมาก
1. พานขันหมาก
2. พานสินสอด พร้อมผ้าทอง
3. พานธูปเทียนแพ
4. พานแหวน
5. พานเชิญขันหมาก
6. พานแจงขันหมาก พร้อมผ้าทอง
7. ชุดข้าวตอกดอกไม้ ใบเงิน ใบทอง สำหรับทำพิธี 1 ชุด
รายการชุดขบวนขันหมากใส่ พานเงิน พานทอง พร้อมตกแต่ง
1. พานขนมขันหมาก 1 คู่
2. พานขนมเปี้ย 1 คู่
3. พานกล้วย 1 คู่
4. พานมะพร้าว 1 คู่
5. พานส้มโอ 1 คู่
6. ต้นกล้วย ต้นอ้อยตกแต่ง
รายการชุดพิธีหลั่งน้ำ
1. ชุดตั่งรดน้ำสงฆ์
2. ชุดสังข์รดน้ำ แป้งเจิม ด้ายมงคล
3. ชุดม่านฉากหลังเลือกสีได้, ดอกไม้ประดิษฐ์
4. ดอกไม้ 2 สแตนทรงสูง (ดอกไม้ประดิษฐ์)
5. พานรองน้ำสังข์ ดอกไม้สด 1 คู่
6. พวงมาลัยสด 1 คู่
7. พรม
8. ขาตั้งรูป
9. ป้ายชื่อบ่าวสาว
รวมค่าจัดทำ 24900 ไปทำก่อนวันงาน 1 วัน
*รายการชุดขันหมาก เพิ่มลดได้แล้วแต่เจ้าภาพค่ะ ตามความเหมาะสม
แม่งานคนทำพิธี ถ้าเอา คิดเพิ่ม 4000 บาทค่ะ ไปทำพิธีตั้งแต่เริ่มงาน

Address

Bangkok Thailand

Support Language

Thai
Call 081 735 5408
INQUIRY
Please comfirm your inquiry detail as below.
{{ errors.first('firstname') }}
{{ errors.first('lastname') }}
{{ errors.first('mail') }}
{{ errors.first('tel') }}
{{ errors.first('date') }}
{{ errors.first('message') }}

Are you a member?

Welcome back to HappyWedding.Life

FORGOT YOUR PASSWORD? Reset it here
Use your preferred social network
Are you not a member yet?
About Happy Wedding Life

Announcement

According to new vendor dashboard required to reset password, if you can't login please reset password here


FORGOT YOUR PASSWORD? Reset it here
Are you not a member yet?
About Happy Wedding Life
{{ alertMessage.text }}