รวมสินเชื่อแต่งงานปี 61-62 สานฝันคู่บ่าวสาวที่อยากจัดงานวิวาห์ให้กลายเป็นจริง

2018.11.28 2,592

พอคบกันมาสักระยะหนึ่งคู่รักก็มักจะฝันถึงงานแต่งงาน อยากจะมีพิธีแต่งงานเพื่อเติมเต็มความฝันของเจ้าสาวและทำให้ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายสบายใจ แต่ปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงที่มีเงินเก็บไม่มากพอ แล้วทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะค่าสินสอด ค่าสถานที่ ค่าจัดตกแต่งงานแต่งงาน ค่าของชำร่วย ค่าชุดแต่งงาน ค่าแหวน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ “เงิน” เป็นตัวขับเคลื่อนแทบทั้งสิ้น แล้วอย่างนี้จะมีวิธีไหนให้ความฝันกลายเป็นจริงได้…การกู้เงินแต่งงานเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยสานฝันคู่บ่าวสาวให้กลายเป็นจริงได้ แถมเดี๋ยวนี้หลาย ๆ ธนาคารเริ่มมีการปล่อยสินเชื่อแต่งงาน ออกมาเพื่อคู่บ่าว-สาว ที่มีงบจำกัด ให้สามารถจัดงานแต่งได้ง่ายขึ้นกันแล้วด้วย ว่าแต่ “จะกู้เงินกับธนาคารไหนดี” นั้น Happy Wedding.Life เรารวบรวมสินเชื่อแต่งงานของธนาคารต่าง ๆ มาให้เลือกดูกันที่นี่แล้ว


ตารางสรุป “วงเงิน” สินเชื่อส่วนบุคคล 2018


สถาบันการเงิน

ชื่อผลิตภัณฑ์

เงินเดือนขั้นต่ำ

วงเงิน

ดอกเบี้ย %

ผ่อนสูงสุด

ออมสิน

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

สอบถามธนาคาร

สูงสุด 20 ล้านบาท

3.988-6.824%

ระยะสั้นสัญญารายปี ระยะยาว สูงสุด 10 ปี

ไทยพาณิชย์

Speedy Loan

20,000

20,000 – 2 ล้านบาท

28

24 - 72 เดือน

ซิตี้แบงก์

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้

20,000

สูงสุด 2 ล้านบาท

ต่ำสุด 15.99% สูงสุด 28%

60 เดือน

กสิกรไทย

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

15,000

6,000- 1.5 ล้านบาท

ต่ำสุด 0.70%*

สูงสุด 28%

12 – 60 เดือน

ยูโอบี

ยูโอบี ไอ แคช

15,000

20,000 – 1 ล้านบาท

19.99 - 27.99 %

12 - 60 เดือน

ทหารไทย

ทีเอ็มบี แคชทูโก

15,000

30,000 – 1 ล้านบาท

14 - 28 %

12 - 60 เดือน1. ธนาคารออมสิน : สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ 

วงเงิน : เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 20 ล้านบาท, เงินกู้เบิกเกินบัญชี ไม่เกิน 10 ล้านบาท

 อัตราดอกเบี้ย : คิดตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด บวก 2% ต่อปี ของบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทที่ผู้กู้นำมาเป็นหลักประกัน แต่หากใช้สลากออมสินพิเศษค้ำประกัน จะคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนดในแต่ละงวด โดยจะอยู่ที่ 3.988-6.824% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ : ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะและมีความสามารถทำนิติกรรมได้

- มีที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

- เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ gsb.or.th


2. ธนาคารไทยพาณิชย์: สินเชื่อบุคคล Speedy Loan

วงเงิน : สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย :

ระยะเวลาผ่อนชำระ : 24 - 72 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- ผู้มีรายได้ประจำ อายุระหว่าง 20 - 60 ปี

- รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)

- เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว อายุระหว่าง 20 - 60 ปี

- รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ scb.co.th


3. ซิตี้แบงก์ : สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้

วงเงิน : วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 2,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย :

ระยะเวลาผ่อนชำระ : รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )

- มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท

- ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ citibank.co.th


4. ธนาคารกสิกรไทย : สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย 

วงเงิน : สูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย :

ระยะเวลาผ่อนชำระ :  สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 เดือน (กรณีได้รับการอนุมัติวงเงิน 10,000 - 20,000 บาท สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- สัญชาติไทย

- อายุ 22 ปีขึ้นไป

- กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

- กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ kasikornbank.com


5.  ธนาคาร ยูโอบี : สินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอแคช (UOB i-Cash)

วงเงิน : 20,000 - 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย :

ระยะเวลาผ่อนชำระ : เลือกได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- มีอายุ 20-60 ปี

- รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ

- มีอายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป ในบริษัทปัจจุบัน หรือธุรกิจประเภทเดียวกันสำหรับพนักงานประจำ และ 3 ปีขึ้นไป ในกิจการเดียวกันสำหรับเจ้าของกิจการ

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ uob.co.th


6.  ทหารไทย : สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

วงเงิน : ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้ เงินกู้ขั้นต่ำ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย :

ระยะเวลาผ่อนชำระ : 12 - 60 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- สัญชาติไทย

- อายุระหว่าง 20-60 ปีขึ้นไป

- รายได้ประจำต่อเดือน และอายุงาน

พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปสำหรับงานปัจจุบัน

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และประกอบธุรกิจปัจจุบัน 2 ปีขึ้นไป

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ tmbbank.com


กู้เงินแต่งงาน” อาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเงินไม่พอ แต่ก็ต้องคำนึงด้วยว่าเงินที่กู้มาจะสามารถชำระคืนได้จริงหรือเปล่า เพราะอย่าลืมการกู้เงินย่อมมาพร้อมดอกเบี้ยก้อนโต ที่อาจจะทำให้การแต่งงานครั้งนี้ได้ไม่คุ้มเสีย ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจกู้เงินแต่งงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่คู่แต่งงานจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจอย่างรอบคอบ เลือกสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ และให้ประโยชน์กับคู่บ่าวสาวได้มากที่สุดค้นหาเวดดิ้งแพลนเนอร์งานแต่งงานได้ที่นี่ไอเดียการประหยัดงบงานแต่งงาน : 

เจ็บแต่จบ 3 ค่าใช้จ่ายยิบย่อยที่ใช้เงินแก้ปัญหาอาจจะเซฟงบกว่าทำเองก็ได้!

5 ทริคง่ายๆ ช่วยบ่าวสาวมือใหม่ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีงานแต่งสวยๆ อย่างที่ฝัน

จัดงานแต่งงานเล็กๆ แบบประหยัดงบ ต้องทำอย่างไรบ้าง มาดูกัน

เซฟงบงานแต่งงานได้เกือบแสนด้วย 5 วิธีแนวๆ ฉบับบ่าวสาวยุคใหม่

5 วิธีรัดเข็มขัด ‘ประหยังงบประมาณ’ ในการจัดงานแต่งงานยังไงให้เซฟสุดบทความที่เกี่ยวข้อง

2,002 0

เปิดสูตรคำนวณสินสอด ต้องมีเงินเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม?

 • สินสอด
 • แต่งงาน
 • money
 • สินสอดทองหมั้น
 • งานแต่ง
72 0

หวานเว่อร์! กับคู่รักดาราแม้แต่งงานแล้วก็ยิ่งสวีทหวานกว่าเดิม

 • คู่รัก
 • ดารา
 • แต่งงาน
 • ความรัก
 • คู่รักดารา
80 0

สามีภรรยาถ้าไม่อยากให้"รักร้าวจนต้องเลิกรา"อย่าพูดประโยคเหล่านี้

 • husband
 • Wife
 • แต่งงาน
 • Love
 • speech

แนะนำผู้ให้บริการ

37,799 77

Cinnamon Residence

กรุงเทพมหานคร
 • สถานที่จัดงานแต่งงาน
 • โรงแรม
4,186 7

The Secret Bunny Organize

สมุทรปราการ
 • ตกแต่งงานแต่งงาน
 • อุปกรณ์ตกแต่ง
4,746 0

Sweet Blossom

สระบุรี
 • ชุดแต่งงาน
 • ดีไซเนอร์แบรนด์
6,941 2

Centra Government Complex Hotel Chaeng Watthana

กรุงเทพมหานคร
 • สถานที่จัดงานแต่งงาน
 • โรงแรม
8,144 1

SIRIN’S

กรุงเทพมหานคร
 • ชุดแต่งงาน
 • ชุดเจ้าสาว
4,748 7

Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach

ภูเก็ต
 • สถานที่จัดงานแต่งงาน
 • โรงแรม


Are you a member?

Welcome back to HappyWedding.Life

FORGOT YOUR PASSWORD? Reset it here
Use your preferred social network
Are you not a member yet?
About Happy Wedding Life

Announcement

เนื่องจากมีการอัพเกรดระบบใหม่ การ Login เข้าสู่ระบบจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านก่อน หากคุณไม่สามารถ login ได้กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน ที่นี่


FORGOT YOUR PASSWORD? Reset it here
Are you not a member yet?
About Happy Wedding Life
{{ alertMessage.text }}